porodní asistentka v gynekologické ambulanci, členka etické komise UNIPA

Tereza Zachová

Díky UNIPA se Tereza seznámila s prací porodní asistentky - tedy zdravotnice, která se může starat o ženy v průběhu celého života, hlavně pak při těhotenství, porodu a v šestinedělí. Proto se rozhodla pro studium porodní asistence na MU v Brně a začala pracovat v UNIPA jako koordinátorka studentské sekce. Nyní je členka etické komise UNIPA a pracuje jako PA v gynekologické ambulanci.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

„Jsem členkou rady UNIPA, neziskové organizace, která sdružuje porodní asistentky (PA) a studentky porodní asistence. Překládáme odborné články (zejména evidece-based medicine), snažíme se o změnu systému a osvětu."

 

„Kromě jiného UNIPA organizovala projekt Kde je moje porodní asistentka, který reagoval na nedostatečnou nabídku porodní asistence v ČR. Přes 40 % dotázaných žen nenašlo ve svém okolí PA, která by poskytovala žádanou péči. Ženy měly zejména zájem o kontrolu v šestinedělí (80 %) a kontinuální péči (přes 60 %)."

„Část žen z důvodu malé dostupnosti soukromých PA v jejich okolí nakonec využila služby duly nebo přímo nemocničního personálu. Jen 13 žen dosvědčilo, že “jejich” porodnice spolupracuje s komunitními porodními asistentkami. Drtivých 84 % žen by dle provedeného šetření mělo zájem o možnost rodit v porodním domě."

„Je nutné péči PA zdostupnit, proplácet ji z veřejného pojištění. Je nutné schválit doporučené postupy posvěcené ministerstvem zdravotnictví (MZ). Dle WHO by každé MZ mělo mít PA, která agendu zaštiťuje. Mohla by spolupracovat na doporučených postupech i na nutných legislativních změnách." 

ZMĚŇME TO SPOLEČNĚ!

Pomozte porodním asistentkám, ať můžou pomáhat ženám užít si mateřství bez zbytečných traumat. Podepište petici a přispějte tak ke změně postavení porodních asistentek v České republice!