Představujeme

Projekt CPA

Projekt na podporu vzniku Center Porodní Asistence v ČR.

Představujeme

Projekt CPA

Projekt na podporu vzniku Center Porodní Asistence v ČR.

Nadační fond Propolis33 aktivně participuje na výstavbě nového Centra porodní asistence ve Fakultní nemocnici v Ostravě. Ten bude odpovídat evropským standardům pro porodní domy a centra. Jedná se jak o ergonomii budovy, tak o poskytování perinatální péče v oblasti fyziologických porodů. Tento projekt spadá do strategie ČR, kterou je třeba naplnit do roku 2030.

Další informace pro vás připravujeme...