Projekt na PODPORU KOMUNITNÍ PORODNÍ ASISTENCE aneb

Ať MŮŽOU!

Chceme, aby porodní asistentky (PA) v ČR mohly svou práci vykonávat svobodně a autonomně. Upozorňujeme jak na přínosy kontinuální péče, tak na legislativní i společenské překážky, kterým profese v naší společnosti čelí.

Hlavním partnerem projektu je UNIPA - Unie porodních asistentek

Kdo je porodní asistentka?

PA vám pomůže v přípravě na porod, při porodu samotném i s kojením a hojením v šestinedělí.

Porodní asistentka (PA) Vás zná ještě předtím, než se stanete matkou. Ví, jaká jste. Prochází s Vámi těhotenstvím. Slyšela od Vás, co si přejete, jak si představujete porod i čeho se bojíte. Pozná, v jaké jste kondici a učí Vás naslouchat svému tělu. Je trpělivá a má ve Vás důvěru. Pomůže Vám v přípravě na porod. Provede Vás samotným porodem, pomůže s kojením a hojením v šestinedělí. Provádí také širokou škálu zdravotnických úkonů. Má důvěru v ženské tělo a jeho schopnost rodit fyziologicky.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Výhody kontinuální péče

Kontinuální péče je pro rodící ženu darem.

PA zná ženu, o kterou pečuje, se vším všudy –⁠ vnímá její potřeby, má zmapované její psychické i tělesné zdraví, zná její zdravotní historii i rodinné zázemí. Proto poskytuje péči ušitou na míru, než se žena stane matkou i po samotném porodu. Bohužel ženy v České republice bývají v péči po porodu často ponechané ve vzduchoprázdnu –⁠ pomoc s kojením musí vyhledávat samy, jejich stav po odchodu z porodnice kontroluje až gynekolog po uplynutí šestinedělí.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Bariéry porodní asistence

Péče PA by dle platné legislativy mohla i měla být dostupná před porodem i po něm v rámci zdravotního pojištění.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Není to však vůbec jednoduché, protože komunitních PA je nedostatek a nabízejí různé služby. Většina z nich nemá smlouvu s pojišťovnami, a proto si je klientky musejí samy hradit. Proč je vše tak složité a většina žen „tu svou” PA nakonec nemá? V cestě komunitní PA totiž stojí spletitá překážková dráha. Nejzapeklitější překážky představují právě smlouva s pojišťovnou a nutná indikace lékaře pro poskytování hrazené péče.

Když PA smlouvy po náročném procesu získají, mohou ženu v rámci pojištění opečovat jedenkrát před porodem (60minutová návštěva) a třikrát po porodu, a to ještě za špatných finančních podmínek nezměněných od devadesátých let. Největší bariérou je však nutná indikace gynekologa, bez které nemohou porodní asistentky vykonávat svoji profesi v rámci veřejného zdravotního pojištění.

PA zápasí i na úrovni krajů, které jim poskytují potřebné registrace. Některé totiž umožňují poskytovat péči „mimo vedení porodu", což PA fakticky znemožňuje práci. Nefunkční právní rámec pak v důsledku znamená i bezdůvodné kontroly a pokuty. 

Chceme situaci PA změnit, tím že:

Upozorníme na výhody komunitní porodní asistence.
Zprostředkujeme porodní příběhy i odborná stanoviska.
Analyzujeme legislativní překážky, kterým komunitní porodní asistence čelí.
Apelujeme na zákonodárce.

Najdete nás i na těchto podcastových platformách:

Poslouchejte nás na Spotify!
SPOTIFY
Poslouchejte nás na Apple podcasts!
APPLE PODCASTS
Poslouchejte nás na Google podcasts!

Kdo s námi volá „Ať můžou!“

Podporují nás zdravotníci (lékaři a PA), rodiče a další odborníci

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Je to ale také na nás ostatních!

Pomozte porodním asistentkám, ať můžou pomáhat ženám užít si mateřství bez zbytečných traumat. Podepište petici anebo napište svému poslanci!

Můžete se s námi také podělit o svůj příběh - napište nám na e-mail: info@naporoduzalezi.cz

Historie PA

Babictví čili porodní asistence je specifická profese, která zahrnuje péči využívanou ženami od nepaměti. I v Československu měla dlouhou tradici – PA zde ještě před druhou světovou válkou běžně provozovaly soukromé praxe. Po komunistickém převratu byly jejich profesní organizace zrušeny a zůstala pouze Česká lékařská společnost hájící zájmy lékařů.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

V poválečné době se porody začaly masivně přesouvat do porodnic a původně nezávislé PA začaly pracovat jako zaměstnankyně porodnic nebo Ústavů národního zdraví v ordinacích lékařů, staly se z nich „ženské sestry“ a profese porodní asistence v některých částech země zcela vymizela. V ústavech mohly samostatně vést těhotenské poradny, předporodní přípravu a následně poskytovat i péči v šestinedělí. Sice to nebyla plnohodnotná kontinuální péče, alespoň jim však zůstala svěřena péče o matku a dítě v šestinedělí. Byly však již legislativně řazeny jako ženské sestry, čili ze svébytné nezávislé profese se stala funkce středního zdravotnického personálu, podřízená lékařům.

V roce 1992 začala privatizace ambulantní péče a PA se staly přímo zaměstnankyněmi lékařů. Ti bohužel začali PA propouštět, protože poradenskou praxi mohli provozovat sami. A tak se nedělky ocitly samy a často zcela bez odborné pomoci. Řemeslo porodní asistence téměř vymizelo, ale dnes se naštěstí postupně obnovuje i jeho původní komunitní podoba.

ZMĚŇME TO SPOLEČNĚ!

Pomozte porodním asistentkám, ať můžou pomáhat ženám užít si mateřství bez zbytečných traumat. Podepište petici a přispějte tak ke změně postavení porodních asistentek v České republice!

Jaká je dostupnost péče porodních asistentek v České republice a jaký je o ni zájem?

Každá rodina by měla mít možnost využít péče porodní asistentky.

Unie porodních asistentek spolu s Ambulantním porodem proto založili projekt KDE JE MOJE PORODNÍ ASISTENTKA, který pomáhá těhotným ženám lehce vyhledat porodní asistentku působící v blízkém okolí.

Stojí za námi

Poděkování

Za nádherné malby, které jsou použity na webu, děkujeme Amandě Greavette