Projekt na PODPORU KOMUNITNÍ PORODNÍ ASISTENCE aneb

Ať MŮŽOU!

Chceme, aby porodní asistentky (PA) v ČR mohly svou práci vykonávat svobodně a autonomně. Upozorňujeme jak na přínosy kontinuální péče, tak na legislativní i společenské překážky, kterým profese v naší společnosti čelí.

Kdo je porodní asistentka?

PA vám pomůže v přípravě na porod, při porodu samotném i s kojením a hojením v šestinedělí.

Porodní asistentka (PA) Vás zná ještě předtím, než se stanete matkou. Ví, jaká jste. Prochází s Vámi těhotenstvím. Slyšela od Vás, co si přejete, jak si představujete porod i čeho se bojíte. Pozná, v jaké jste kondici a učí Vás naslouchat svému tělu. Je trpělivá a má ve Vás důvěru. Pomůže Vám v přípravě na porod. Provede Vás samotným porodem, pomůže s kojením a hojením v šestinedělí. Provádí také širokou škálu zdravotnických úkonů. Má důvěru v ženské tělo a jeho schopnost rodit fyziologicky.

Výhody kontinuální péče

Kontinuální péče je pro rodící ženu darem.

PA zná ženu, o kterou pečuje, se vším všudy –⁠ vnímá její potřeby, má zmapované její psychické i tělesné zdraví, zná její zdravotní historii i rodinné zázemí. Proto poskytuje péči ušitou na míru, než se žena stane matkou i po samotném porodu. Bohužel ženy v České republice bývají v péči po porodu často ponechané ve vzduchoprázdnu –⁠ pomoc s kojením musí vyhledávat samy, jejich stav po odchodu z porodnice kontroluje až gynekolog po uplynutí šestinedělí.

Bariéry porodní asistence

Péče PA by dle platné legislativy mohla i měla být dostupná před porodem i po něm v rámci zdravotního pojištění.

Není to však vůbec jednoduché, protože komunitních PA je nedostatek a nabízejí různé služby. Většina z nich nemá smlouvu s pojišťovnami, a proto si je klientky musejí samy hradit. Proč je vše tak složité a většina žen „tu svou” PA nakonec nemá? V cestě komunitní PA totiž stojí spletitá překážková dráha. Nejzapeklitější překážky představují právě smlouva s pojišťovnou a nutná indikace lékaře pro poskytování hrazené péče.

Když PA smlouvy po náročném procesu získají, mohou ženu v rámci pojištění opečovat jedenkrát před porodem (60minutová návštěva) a třikrát po porodu, a to ještě za špatných finančních podmínek nezměněných od devadesátých let. Největší bariérou je však nutná indikace gynekologa, bez ní PA nemohou svoje legislativou dané kompetence naplňovat a práci vykonávat.

PA zápasí i na úrovni krajů, které jim poskytují potřebné registrace. Některé totiž umožňují poskytovat péči „mimo vedení porodu", což PA fakticky znemožňuje práci. Nefunkční právní rámec pak v důsledku znamená i bezdůvodné kontroly a pokuty. 

Chceme situaci PA změnit, tím že:

Upozorníme na výhody komunitní porodní asistence.
Zprostředkujeme porodní příběhy i odborná stanoviska.
Analyzujeme legislativní překážky, kterým komunitní porodní asistence čelí.
Apelujeme na zákonodárce.

Najdete nás i na těchto podcastových platformách:

Poslouchejte nás na Spotify!
SPOTIFY
Poslouchejte nás na Apple podcasts!
APPLE PODCASTS
Poslouchejte nás na Google podcasts!

Kdo s námi volá „Ať můžou!“

Podporují nás zdravotníci (lékaři a PA), rodiče a další odborníci

Je to ale také na nás ostatních!

Pomozte porodním asistentkám, ať můžou pomáhat ženám užít si mateřství bez zbytečných traumat. Podepište petici anebo napište svému poslanci!

Můžete se s námi také podělit o svůj příběh - napište nám na e-mail: info@naporoduzalezi.cz.

Historie PA

Babictví čili porodní asistence je specifická profese, která zahrnuje péči využívanou ženami od nepaměti. I v Československu měla dlouhou tradici – PA zde ještě před druhou světovou válkou běžně provozovaly soukromé praxe. Po komunistickém převratu byly jejich profesní organizace zrušeny a zůstala pouze Česká lékařská společnost hájící zájmy lékařů.

V poválečné době se porody začaly masivně přesouvat do porodnic a původně nezávislé PA začaly pracovat jako zaměstnankyně porodnic nebo Ústavů národního zdraví v ordinacích lékařů, staly se z nich „ženské sestry“ a profese porodní asistence v některých částech země zcela vymizela. V ústavech mohly samostatně vést těhotenské poradny, předporodní přípravu a následně poskytovat i péči v šestinedělí. Sice to nebyla plnohodnotná kontinuální péče, alespoň jim však zůstala svěřena péče o matku a dítě v šestinedělí. Byly však již legislativně řazeny jako ženské sestry, čili ze svébytné nezávislé profese se stala funkce středního zdravotnického personálu, podřízená lékařům.

V roce 1992 začala privatizace ambulantní péče a PA se staly přímo zaměstnankyněmi lékařů. Ti bohužel začali PA propouštět, protože poradenskou praxi mohli provozovat sami. A tak se nedělky ocitly samy a často zcela bez odborné pomoci. Řemeslo porodní asistence téměř vymizelo, ale dnes se naštěstí postupně obnovuje i jeho původní komunitní podoba.

ZMĚŇME TO SPOLEČNĚ!

Pomozte porodním asistentkám, ať můžou pomáhat ženám užít si mateřství bez zbytečných traumat. Podepište petici a přispějte tak ke změně postavení porodních asistentek v České republice!

Jaká je dostupnost péče porodních asistentek v České republice a jaký je o ni zájem?

Každá rodina by měla mít možnost využít péče porodní asistentky.

Unie porodních asistentek spolu s Ambulantním porodem proto založili projekt KDE JE MOJE PORODNÍ ASISTENTKA, který pomáhá těhotným ženám lehce vyhledat porodní asistentku působící v blízkém okolí.

Stojí za námi

Poděkování

Za nádherné malby, které jsou použity na webu, děkujeme Amandě Greavette