Gynekolog, onkogynekolog

Michal Zikán

Prof. MUDr. Michal Zikán, PhD. zastává od roku 2017 funkci přednosty Gynekologicko-porodnické kliniky 1. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Bulovka. V roce 2019 zde stál u zrodu modelového Centra porodní asistence, kde porody probíhají pouze pod vedením porodních asistentek. Odborně se specializuje především na onkogynekologii.. Klinika, kterou vede podporuje přirozené porody s důrazem na profesionální a zároveň lidský a individuální přístup.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

„Onkogynekologie mě naučila, že kromě vlastního léčení pacientek, je důležitá péče o jejich potřeby jiné než zdravotní. A to je v porodnictví často přehlíženo. Jako přednosta gynekologicko-porodnické kliniky mohou práci PA, které přesně tyto aspekty mají v popisu práce, nyní podpořit."

V centru péče o těhotnou a rodící ženu má být určitě porodní asistentka. Proč tomu tak v ČR není, je problém k řešení. Těhotné a rodící ženy nemají být léčeny, ale především podpořeny.V řadě států jako Kanada, Německo, Benelux je hlavní figurou v péči o nízkorizikové těhotné skutečně PA. Z nás lékařů to sejme spoustu práce. Ubývá intervencí. Na Bulovce máme 16 % císařských řezů. Ale u nízkorizikových pacientek, o které se starají primárně porodní asistentky, je to jen 5 %. 

„Dnes mají PA za sebou tři roky studia péče o nízkorizikové těhotné a rodící ženy. Tři roky se zaměřovaly jen na to. Chybí nám však jejich ukotvené postgraduální vzdělávání. Na častou otázku gynekologů „A jak ji tam mám nechat samotnou?” odpovídám: „Lékaře měsíc po promoci, který má za sebou pár týdnů studia gynekologie a porodnictví, tam samotného necháte.”

Mezi zdravotní sestrou a lékařem figuruje řada vzdělaných profesionálů, kteří poskytnou kvalifikovanou péči. My lékaři máme řešit ta rizika, patologie a komplikace. A ty PA umějí rozeznat. Péče PA se navíc netýká jen porodu. To je poměrně krátký časový výsek. Je to péče o novorozence, poporodní hojení. Pro řadu žen je toto neméně důležité než vlastní porod. 

Můžeme snadno změnit některé předpisy tak, aby PA mohly své přesně vymezené kompetence naplňovat. Podpis lékaře na indikaci jejich péče je nadbytečný. Chybí také možnost preskripce, která je pro PA velice omezená. 

V ČR zároveň chybí přesnější definice nízkorizikové rodičky. Kdyby se toto ustavilo na základě kritérií, bylo by snazší členění žen na primární a sekundární péče. My jsme si to na Bulovce stanovili, máme takzvanou křížovku - když žena nemá žádné rizikové faktory, přechází do péče PA a funguje to.

ZMĚŇME TO SPOLEČNĚ!

Pomozte porodním asistentkám, ať můžou pomáhat ženám užít si mateřství bez zbytečných traumat. Podepište petici a přispějte tak ke změně postavení porodních asistentek v České republice!