Porodní asistentka, studentka PhD.

Magdaléna Ezrová

Absolvovala Fakultu zdravotnických studií ZČU v Plzni, obor porodní asistence. V je doktorandkou na FSV UK. Moje profesní směřování zásadně ovlivnila stáž v soukromé praxi porodních asistentek v Amsterdamu a práce na porodním sále v nemocnici ve Vrchlabí. Od roku 2021 je prezidentkou Unie porodních asistentek (UNIPA). Je spoluautorkou odborných textů například Principy péče v porodní asistenci nebo kolektivních monografií Tělo 2.1 a Tělo 3.0. Účastní se jednání za účelem systémových změn v porodní asistenci. V současnosti pracuje jako porodní asistentka a laktační poradkyně v okolí Klatov a také na oddělení šestinedělí v Rakovníku. 

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

„Pracuji jak v komunitě, tak v nemocnici. Studuji PhD. v sociologii na FSV, věnuji se prožitku tělesnosti během porodu, epiziotomii a ženské obřízce."

Porodnictví a porodní asistence jsou dva autonomní obory. Porodní asistence je tříleté bakalářské studium, absolventky se mají stará o fyziologicky těhotné a jde jim hlavně o primární prevenci a podporu ženy v jejím fyziologickém těhotenství. Pokud dojde k patologii, přechází péče do rukou lékaře. 

„Péče PA se během poraden příliš neliší od péče gynekologia, navíc je zde ale zásadní vztah vyplývající z důvěry, podpory, otevřenosti a komplexnosti kontinuální péče. I během porodu je vše snazší, když se vztah nenavazuje až během kontrakcí."

Porodní asistence je komplexní obor, který je fyzicky i psychicky náročný, vyžaduje interdisciplinární znalosti. Profese porodních asistentek si zaslouží respekt a podporu společnosti!

Způsob, jak zdravotníci pečují o ženu má zásadní dopad na to, jak žena porod prožívá a jak bude pak pečovat o sebe a své dítě v další etapě života. 

V realitě jsou dnes bohužel porodní asistentky závislé na indikaci lékaře. Naše snaha je, aby PA mohly autonomně poskytovat péči fyziologicky těhotným.

 

 

ZMĚŇME TO SPOLEČNĚ!

Pomozte porodním asistentkám, ať můžou pomáhat ženám užít si mateřství bez zbytečných traumat. Podepište petici a přispějte tak ke změně postavení porodních asistentek v České republice!