0dborná asistentka na katedře ošetřovatelství a porodní asistence na Západočeské univerzitě v Plzni.

Eva Hendrych Lorenzová

Komunitní porodní asistentka v Plzeňském kraji. Po absolvování vysoké školy začala pracovat jako porodní asistentka v porodnici ve Vrchlabí, kde se setkala s báječnými porodními bábami, které ji naučily sledovat, číst a respektovat přirozený průběh porodu. Od září roku 2011 pracuje jako odborná asistentka na Katedře ošetřovatelství a porodní asistence na Západočeské univerzitě v Plzni. Současně se věnuje těhotenským konzultacím, přípravám na porod a mateřství a také návštěvním službám po porodu v domácím prostředí. Je členkou Unie porodních asistentek.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

„V současnosti lze porodní asistenci studovat na bakaláři, magistru i v rámci postgraduálního studia zaměřeného na ošetřovatelství.

Porodní asistentky během tříletého bakaláře musejí odvést 40 porodů, pečovat o ženy s fyziologickým i patologickým průběhem těhotenství (předčasný porod, různé nemoci).

Studium je rozděleno na půl: polovina teorie a polovina praxe. Praxe probíhá v porodních centrech, v porodnicích nebo právě  v komunitním prostředí. Začíná se fyziologickými ženami, končí se s patologiemi."

„Přáli bychom si určitě větší podporu pro komunitní péči, asi 90 % PA dnes pracuje v porodnici a těch komunitních PA, které by mohly vzdělávat naše studentky, není dost.

V rámci univerzitní praxe jsem byla ve Velké Británii, kde PA studují 4 roky a již v prvním ročníku je praxe v komunitní péči, studentky mají dokonce i vlastní brašnu. V Anglii není problém najít porodní centrum nebo komunitní porodní asistentky, které tam často pracují v širších týmech."

„PA je školená na podporu žen, které jsou fyziologické. Je nutné tuto péči provozovat právě komunitně. Aby se v rámci kontinuální péče zbytečně nestřídal gynekolog, následně další lékaři a porodní asistentky u porodu, jiné zas na oddělení šestinedělí. Ženy takto stále musejí opakovat stejné informace o sobě, chybí vřelost, důvěra. Spíše se pak zdravotníci orientují na patologie a předcházení jim…přitom porodní asistence je hlavně o podpoře."

„Za první republiky byla zlatá éra komunitní porodní asistence. Po porodu chodila porodní asistentka za ženou dokonce dvakrát denně, ráno, aby ženu něco nového naučila a večer kvůli psychické podpoře. Toto v českém zdravotnictví chybí. Ze své pozice bych si přála aby naše studentky zažily komunitní porodní asistenci u nás v plné síle. Dnes nezbývá než za příklady dobré praxe cestovat do zahraničí. Je nutné taky doplnit odbornou literaturu, kterou by samy porodní asistentky sestavily a používaly. Doufám,že se bude prestiž tohoto povolání dál zvyšovat." 

ZMĚŇME TO SPOLEČNĚ!

Pomozte porodním asistentkám, ať můžou pomáhat ženám užít si mateřství bez zbytečných traumat. Podepište petici a přispějte tak ke změně postavení porodních asistentek v České republice!