Porodní asistentka

Jana Riedlová

Jako porodní asistentka pracuji od roku 2009. Od roku 2011 poskytuji péči jako komunitní porodní asistentka. Navázala jsem spolupráci s porodnicí ve Vyškově, kam jsem začala jezdit doprovázet moje klientky k porodům a tato spolupráce trvá doposud. Několik let jsem byla viceprezidentkou profesní organizace UNIPA, která je mou srdeční záležitostí a stále ji podporuji funkcí v kontrolní komisi. Mým snem je, aby každá žena měla možnost najít svou porodní asistentku, kdykoli ji bude potřebovat: v těhotenství, při i po porodu. Přála bych si, aby péče porodních asistentek byla profesionální, holistická a laskavá a to v jakémkoli prostředí.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

„Poskytuji péči v těhotenství, při porodu i po něm, ale ženy si musejí péči samy hradit, protože bohužel nemohou využít zdravotního pojištění. Jezdím po porodu za ženou domů, dělám odběr z patičky, kontroluji zavinování dělohy, celkový zdravotní stav. Ženy po porodu bez vlastní PA jsou v takovém prázdnu, přála bych si, aby porodnice dávaly ženám kontakt na komunitní PA, které se o ně v šestinedělí dovedou postarat."

 

„Mám smlouvu s vyškovskou porodnicí, kam léta doprovázím své klientky, je vidět, že systém jde měnit i ze spodu, ženy zde přicházejí se svými porodními přáními, doprovází sem čím dál víc PA."

„ Žena vidí lékaře při příjmu a ideálně až na konci porodu, kdy jej musíme zavolat. Spolupráce s lékaři je zde přátelská, volám lékaře pouze, když je potíž. V Čechách PA nemají myslím tolik prostoru, často zastávají pomocné práce jako je dezinfekce nástrojů, umývání porodního pokoje, což není jejich hlavní aprobace, jakožto vysokoškolsky vzdělaných zdravotnic."

„Aktuálně je nedostatek PA, jedna PA se stará o více žen, porodnice často nemají finance na to zaplatit více PA a navíc je jich nedostatek i proto, že jde o náročnou práci, kdy jste neustále dostupní na telefonu celých pět týdnů kolem termínu porodu vaší klientky. Pomáhá v tom práce v tandemu či ve skupině. Přála bych si vznik center porodní asistence, kde PA pracují samostatně a kde rodí nízkorizikové rodičky, tak jako je běžné v Anglii, Německu, Rakousku. Jsou v porodnici nebo mimo ni coby porodní domy. V Německu je porodních domů asi 200 a jejich počet stoupá. Péče je velice bezpečná, statistiky v Německu jsou veřejné. Můžeme se snadno inspirovat v zahraničí." 

ZMĚŇME TO SPOLEČNĚ!

Pomozte porodním asistentkám, ať můžou pomáhat ženám užít si mateřství bez zbytečných traumat. Podepište petici a přispějte tak ke změně postavení porodních asistentek v České republice!