Porodní asistentka

Markéta Scott Gasparová

Komunitní porodní asistentka se zkušenostmi s péčí o ženy v Austrálii.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

„Jsem komunitní porodní asistentka. Vyrostla jsem v Austrálii, kde jsem pochopila, co je to kontinuální péče: péče o ženu v těhotenství, předporodní příprava, doprovod k porodu a domácí péče v šestinedělí. Tak pracuji i zde v Česku, setkávám se se ženami ve 14. týdnu, ve 20. týdnu nebo i později. Při komplikacích ženy posílám k lékaři. V období porodu držím pohotovost a doprovázím v porodnici v Rakovníku, kde mám smlouvu. Se ženou se v té chvíli již dobře známe. I když si každá žena přeje bezproblémový porod, někdy prostě komplikace nastanou a právě proto je dobrá spolupráce s lékaři. Z výzkumů vyplývá, že kontinuální péče má řadu výhod. Tento typ péče v ČR je bohužel jen v soukromé sféře. Bohužel pojišťovny nedávají PA smlouvy."

„V Austrálii jsou v nemocnici skupinky porodních asistentek, kdy se během těhotenství žena potká např. s 4-5 různými PA, jedna z nich ji pak provází u porodu. Je to výhodné kvůli zastupitelnosti. Ženy, které v Austrálii odejdou z porodnice domů, jsou následně doma navštíveny PA přímo z porodnice. Až po několika návštěvách doma je žena kompletně propuštěna z nemocnice."

„I žena s rizikovým těhotenstvím si zaslouží péči PA, ale kombinovanou s péčí lékařů. 
Moje zkušenost je, že PA v Austrálii je zcela autonomní, má velkou zodpovědnost, musí se kontinuálně vzdělávat, obnovovat každoročně svou registraci a zlepšovat své dovednosti. Řídí se při práci doporučenými kodifikovanými postupy pro PA (tak je to i v Belgii, Kanadě a v dalších zemích).
V ČR se oproti tomu počítá, že se PA budou řídit lékařskými postupy - musím volat lékaře při příjmu i v závěru porodu. Někdy ta spolupráce funguje skvěle, jindy je to náročnější. V Austrálii panuje větší důvěra mezi lékaři a PA, všichni vědí, kde mají jejich kompetence hranice."

„Mít kvalitní praxi v komunitě je pro studentky PA velice potřeba. U nás ne každá žena souhlasí s tím, že je u návštěv přítomna např. studentka. Kdežto kdyby byla praxe v komunitě nutná ke studiu v rámci systému, bylo by snazší tuto praxi získávat a nejspíš nby  se i více žen rozhodlo pro práci komunitní porodní asistentky.
Moc bych si přála více autonomie pro PA a více péče v šestinedělí, což je slabý článek systému. Přeji si, aby bylo víc porodních center a věřím, že to časem půjde."

ZMĚŇME TO SPOLEČNĚ!

Pomozte porodním asistentkám, ať můžou pomáhat ženám užít si mateřství bez zbytečných traumat. Podepište petici a přispějte tak ke změně postavení porodních asistentek v České republice!