Komunitní porodní asistentka, terapeutka

Natálie Sedlická

Vystudovala bakalářský obor porodní asistence na MU v Brně. Poté odcestovala do Nizozemí pokračovat v MSc., které dokončila v Glasgow Caledonian University. V zahraničí absolvovala stáže v soukromém porodním centru. Předtím studovala tři roky medicínu na 3. lékařské fakultě. Vystudovala tříletou školu shiatsu, akupunkturu i psychoterapeutická studia v Brně (s diplomovou prací zabývající se porodním traumatem a jeho zpracováním). Pořádá workshop s názvem „Cesta a návštěva do nitra sebe“, vede meditace a relaxace se zaměřením na uvědomování. Za nejdůležitější kromě opravdového naslouchání považuje respekt, důvěru, partnerství, lásku a vývoj.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

„Porodní asistence jako řemeslo je dnes vysokoškolský obor, jehož absolventky provázejí ženy během těhotenství, porodu i šestinedělí. Dřív to bylo už od první menstruace a někdy až do smrti."

Kontinuální péče je pro ženu ta nejvhodnější, což dokazují i mnohé výzkumy (např. Sandall et al. 2013). Těhotná žena je ve valné většině případů zdravá (60-80 % dle WHO). Prochází sice obrovskou hormonální proměnou, ale je zdravá a potřebuje hlavně zdravou zůstat. Pro zdravý porod bez psychických a fyzických následků (nízkorizikové ženy) je potřeba hlavně uvolnění, klid, důvěra a holistický přístup.

„Já se hodně divím, že v České republice dosud nejsou porodní centra, porodní domy ani systém komplexní péče, ze kterého by ženy vycházely posilněné, obohacené a s pocitem naplněných vlastních kompetencí."

Největší úskalí vnímám v tom, že v ČR neoddělujeme primární a sekundární péči.  V Německu, Velké Británii, Holandsku nebo na Novém Zélandu zůstává primární péče v rukou porodních asistentek. Sekundární lékařská je pro ty s horší anamnézou, komplikacemi, nemocemi. U nás je to bohužel naopak - žena je braná jako nemocná a je rovnou v péči lékaře. Jako porodní asistentka si troufám tvrdit, že jsem nejvhodnější osoba, která ženu pomůže provést těhotenstvím, porodem i následným obdobím.

Jsem odbornice na fyziologii porodu. Jsem schopna patologie vidět a poznat hraniční stavy. Chci pracovat v celém rozsahu svých kompetencí, což zatím v ČR nelze. 

Když se sektor sekundární péče vzdá určitých úkonů, budou mít víc prostoru se soustředit na složitější komplikovanější případy. Potřebujeme více respektu pro řemeslo porodní asistence. Potřebujeme porodní centra a porodní domy - ty jsou základem pro změnu. Ukazuje se, že tyto modely jsou i levnější pro systém zdravotního pojištění. Ke změně jsou nutné i politické změny, například některých vyhlášek - odstranit indikaci lékaře pro porodní asistentky. PA potřebují také profesní podporu a ochranu, profesní pojištění. 

Nový Zéland by pro ČR byl dobrá inspirace, tam změna, skoro revoluce, nastala během půl roku. Setkala se poptávka žen, PA a politická vůle. Moc bych Česku přála, aby se sem tohle krásné, komplexní řemeslo navrátilo, protože zde velice chybí.

ZMĚŇME TO SPOLEČNĚ!

Pomozte porodním asistentkám, ať můžou pomáhat ženám užít si mateřství bez zbytečných traumat. Podepište petici a přispějte tak ke změně postavení porodních asistentek v České republice!