Porodní asistentka a máma rok a půl staré holčičky

Veronika Hažlinská

Obor porodní asistence vystudovala na 1. LF v Praze, následně odešla pracovat na porodní sál a působila jsem i jako komunitní porodní asistentka. Coby členka krajského expertního a resortního týmu pro zdravotnictví vede v rámci Pirátské strany pracovní skupinu pro porodnictví. Je zakladatelkou občanské iniciativy „Chci svoji porodní asistentku“, která se snaží zlepšit dostupnost péče porodní asistentky všem rodinám. 

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

„Stojím za iniciativou Chci svoji porodní asistentku lobbující za vznik pozměňovacího návrhu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, který navrhuje zrušení indikace lékaře k péči porodní asistentky, jejíž služba by navíc byla hrazena zdravotní pojišťovnou. Návrh nakonec neprošel, ale sesbírali jsme více než 5000 podpisů."

Vnímám několik věcí, které nejsou tak těžko proveditelné a které jsou pro změnu systému zapotřebí. Zaprvé je nutné doplnit chybějící data: % nástřihů a císařských řezů, fakta o tom, s jakými poraněními ženy z porodnic odcházejí, kolik žen rodí s epidurální analgézií atd. Data nejsou veřejná, pokud by došlo ke zveřejnění, ženy by se mohly informovaně rozhodovat a porodnice by sobě navzájem zjistily, jak na tom jsou.

Zadruhé je nutné rozšířit spektrum míst, kde ženy mohou porodit, je třeba více porodních center, zatím je jedno na Bulovce, jedno vzniká v Brně. Porodní centra v rukách porodních asistentek by znamenala vstřícnější prostředí a i méně domácích porodů. V porodních centrech by mohla být navázána spolupráce s komunitními porodními asistentkami. Byla by znatelná úspora personálu (lékaři, dětské sestry atd.). 

Moc tu také potřebujeme péči porodní asistentky hrazenou zdravotní pojišťovnou. PA zastane kontinuální péči a může o ženu pečovat v celém období, péče se netříští mezi gynekologa, porodnici, pediatra, laktační poradkyni. Porodní asistentky by ze systému „odsály” fyziologické rodičky a ulevily mu.

A poslední změnou je přístup pojišťoven. V reálném světě skoro není šance mít poporodní péči hrazenou. Můžete napsat své pojišťovně, aby vám dala seznam PA, se kterými má smlouvu ve Vaší oblasti. Mohla byste mít nárok až na tři hrazené návštěvy v šestinedělí, jednu před porodem. Je to určitý apel pro zdravotní pojišťovny, ukázání toho, že poptávka tu je. 

ZMĚŇME TO SPOLEČNĚ!

Pomozte porodním asistentkám, ať můžou pomáhat ženám užít si mateřství bez zbytečných traumat. Podepište petici a přispějte tak ke změně postavení porodních asistentek v České republice!