Advokátka

Adéla Hořejší

v nejsledovanější české "porodnické kauze" zastupovala prezidentku Unie porodních asistentek Ivanu Königsmarkovou. Věnuje se porodnickému násilí a je mj. spoluautorkou monografie Mužské právo.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

„Každý člověk, tedy i těhotná a rodící žena, má právo se o sobě rozhodovat. Na právech je jakási společenská shoda na hodnotách, ale v oblasti reprodukčních práv stále tápeme. Je zde patrná snaha ženu regulovat, kontrolovat. V porodnici se často mluví o genderově podmíněném násilí a porodnickém násilí."

Jedná se o určitý přetrvávající stereotyp a restrikce vůči porodním asistentkám jsou projevem snahy okleštit ženu v jejích a její reprodukční práva.

„Přitom porodní asistentky mají být primární pečovatelky poskytující kontinuální péči, starající se o fyzické i emoční bezpečí ženy. Když je žena o toto připravena, je znejišťována, není schopna se za sebe postavit a ovlivňuje to její další život."

Reprodukční zdraví, těhotenství a porod jsou to oblasti živelné, která nelze svázat do jednoduchých pouček, protože každá žena je prožívá jinak. Právě ta živelnost může některé lidi znerovózňovat a mají potřebu je svázat do parametrů, které mohou škodit.

Právní překážky, kterým PA čelí by se daly shrnout takto: nemohou pracovat dle svých kompetencí a jejich práce není pojišťovnami proplácena. Primární překážka je nutná indikace lékaře. Ta je projevem nesouladu právních předpisů, čili že český zákon o zdravotním pojištění “nenasedá” na zákon o porodních asistentkách, které mají komeptence vymezené i na evropské úrovni velice jasně.

Lékaři nechtějí žádanky vypisovat, často s argumentem, že v tom obvodu už je gynekolog - což je ale něco úplně jiného a nelze to zaměňovat za kvalifikaci PA. Zároveň nejsou reflektovány činnosti v proplácených úkonech, body pojišťoven neodpovídají šíři péče poskytované PA.

ZMĚŇME TO SPOLEČNĚ!

Pomozte porodním asistentkám, ať můžou pomáhat ženám užít si mateřství bez zbytečných traumat. Podepište petici a přispějte tak ke změně postavení porodních asistentek v České republice!