laktační poradkyně a nezávislá dula

Monika Valová

Zabývá se navrácením přirozených technik úlevy v těhotenství, během porodu a v období šestinedělí do běžného života ženy. Přináší osvětu mezi porodníky, porodní asistentky, fyzioterapeuty a duly, které učí, jak s těmito technikami bezpečně pracovat. Věnuje se především ženské bylinné napářce v různých životních obdobích ženy, ale také práci s rebozem, laktačnímu poradenství a podpoře žen v průběhu těhotenství, během porodu a v běžném mateřském životě. Monika je dulou působící v moravskoslezském kraji, matkou pěti dětí a ženou empatického muže, se kterým v roce 2017 založili Steamy.cz, pod jejíž hlavičkou šíří napářku mezi českými a slovenskými ženami.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

"Jsem dula, laktační poradkyně, právnička a matka šesti dětí. Poslední roky šířím v porodnicích osvětu na téma bylinná napářka. Spolupracuji se zdravotníky, PA, fyzioterapeuty po celé ČR. Práce na jednotlivých pracovištích se přitom diametrálně liší.

Já jsem ze severní Moravy, kde jsem zvyklá na velkou otevřenost k práci duly a na týmovou práci s PA. Naproti tomu v Čechách bývá přístup k dulám i PA až na výjimky mnohem uzavřejnější, práce PA není tolik autonomní a je podřízenější lékařům."

„Nejde proto tolik o systém, ale o nastavení konkrétního pracoviště a tamních zdravotníků. Často jsem svědkem toho, že jsou PA v porodnicích chápány jako asistentky lékaře. O 100 km dál to ale může být úplně jinak: PA mohou s ženami pracovat samostatně a u porodů mají volnou ruku. Zdá se mi, že Moravskoslezský kraj je z hlediska práce PA napřed."

„Nejlepší varianta by byla kontinuální péče vlastní PA, což si ale zatím v ČR může dovolit jen málokterá žena. Snažím se při své práci do znalostí PA v porodnicích vracet manuální zručnost a staré dovednosti, včetně právě bylinné napářky. Ženy potřebují dotek, objetí PA, výběr polohy, naslouchání.

Snažím se PA zvyšovat kompetence tak, aby rutinně nevolaly lékaře, ale využily vlastních znalostí a dovedností. 
V českém právním řádu existuje zvláštní nepropojenost. PA na volné noze sice může nabízet své služby, ale nezíská povolení k vedení porodu bez indikace lékaře."

„Nejde přitom jen o porody doma, ale především o porody v nemocnici, kde by ženy doprovázely jimi vybrané PA. Pokud ale porodnice nemá s PA smlouvu, nemusí ji do porodnice pustit a žena je tak odkázána na péči personálu, který vůbec nezná.

Ústavní soud umožnil nedávno ženám podporovat u soudu PA jakožto zúčastněné osoby. Od konce roku 2021 tedy mohou ženy svědčit na podporu PA. V tomtéž judikátu vyjádřil soud přesvědčení, že kompetence PA nemají vést přes soudy, ale jsou legislativní záležitosti. Vyzval tak ženy, aby apelovaly na poslance a senátory, aby v rámci legislativního procesu došlo ke změně."

ZMĚŇME TO SPOLEČNĚ!

Pomozte porodním asistentkám, ať můžou pomáhat ženám užít si mateřství bez zbytečných traumat. Podepište petici a přispějte tak ke změně postavení porodních asistentek v České republice!