Výkonná ředitelka UNIPA

Ivana Antalová

Životní zkušenosti ji přivedly na cestu pomoci druhým. Je zakladatelkou projektu podporujícího rodiny s předčasně narozenými a nemocnými novorozenci „BabyKlokánci, o.s. Zrnka“ a spoluzakladatelkou aktivity „Dítě patří k rodičům“. Podílela se na tvorbě knihy Bonding. S partnerem, třemi dětmi žijí v centru Prahy. Je lektorkou masáží děti a kojenců, laktační poradkyní, absolventkou Školy vědomého rodičovství, kurzu krizové intervence. Podporuje rodiče v intuitivním rodičovství, jehož nedílnou součástí je i podpora rané vazby. Působila v České ženské lobby a pro organizaci UNIPA působí jako výkonná ředitelka.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

„K tématu porodnictví jsem se dostala cca před 15 lety po porodu mé nejmladší dcery v 24. týdnu těhotenství. Založila jsem celorepublikový projekt Baby Klokánci na podporu předčasně narozených a nemocných dětí. Motivací bylo větší propojení rodičů a zdravotníků, zapojení rodičů a lepší práva dítěte. Založila jsem i petici Dítě patří k rodičům, jako norma při poskytování zdravotnických služeb v prodonictví. Jsem spoluautorkou knihy Bonding, porodní radost a členkou České ženské lobby od roku 2017. Sdružujeme 36 proženských organizací  - řešíme ženská práva napříč mnoha obory: násilí na ženách, pay gap, porodnictví i vyrovnané zastoupení žen a mužů. Podařilo se nám dostat téma i na evropskou úroveň, poslední rok jsme byli aktivní například v otázce osoby doprovázející u porodu."

„Téma rovnosti žen a mužů má v ČR velké rezervy a to se týká i porodnictví.
Z evropské (Evropská ženská lobby) i světové (OSN) jsme dostali doporučení na změnu, ale u nás v postkomunistické zemi je systém stále velice paternalistický. Na ministerstvu zdravotnictví, v nemocnicích i na univerzitách jsou na rozhodovacích pozicích muži."

„V západní Evropě je možnost volby, PA nejsou podřadné ale centrální osoby u porodu. ČR bohužel nepodporuje ani samostatné PA, ani porodní domy ani porody doma."

„Jsem přesvědčena, že mi předčasný porod způsobila amniocentéza v 16. týdnu jen na základě věku (36 let). Myslím si, že s PA bych toho byla ušetřena. Jsem přesvědčena, že by ženy měly mít možnost volby, kde porodí, a v péči jakého zdravtoníka chtějí prožít těhotenství, porod a šestinedělí."

ZMĚŇME TO SPOLEČNĚ!

Pomozte porodním asistentkám, ať můžou pomáhat ženám užít si mateřství bez zbytečných traumat. Podepište petici a přispějte tak ke změně postavení porodních asistentek v České republice!