Podporují nás:

ZDRAVOTNÍCI

Lékaři, lékařky a porodní asistentky vysvětlují přínosy primární péče. 

Tereza Zachová

Porodní asistentka, viceprezidentka UNIPA
Studovala obor porodní asistence na MU v Brně a začala pracovat v UNIPA jako koordinátorka studentské sekce. Nyní je viceprezidentkou UNIPA a studuje magisterské studium na FHS UK, obor Řízení a supervize ve zdravotnických a sociálních organizacích.

MUDr. Martin Lašťovička

Gynekolog-porodník
Studoval všeobecné lékařství na 2. lékařské fakultě univerzity Karlovy v Praze. V současné době pracuje jako gynekolog-porodník v nemocnici v Bavorsku. Je zastáncem přirozených porodů a postupů v porodnictví.

Anna Škvorová

Porodní asistentka, přírodovědkyně
Vystudovala Imunologii na Přírodovědecké fakultě UK a Porodní asistenci na FZS Západočeské univerzity v Plzni, kde se ve své bakalářské práci věnovala perinatální paliativní péči a potřebám zdravotníků. Největší smysl jí přináší kontinuální individuální péče o ženy a rodiny a mimo jiné usiluje o open data v porodnictví.

Veronika Štěchovská

Porodní asistentka
Po vystudování vysoké školy (porodní asistence) začala pracovat na porodním sále jedné z největších pražských porodnic, kde se toho sice mnoho naučila, ale po čase se s tamní praxí přestala ztotožňovat a cítila hrozí profesní vyhoření. Odešla žít a pracovat do Německa, kde se seznámila se světem komunitní péče. Dnes působí jako porodní asistentka převážně v Praze a okolí.

Prof. MUDr. Michal Zikán, PhD.

Gynekolog, onkogynekolog
Přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a FN Bulovka. Stál u zrodu modelového Centra porodní asistence, kde porody probíhají pouze pod vedením PA.

Natálie Sedlická

Komunitní porodní asistentka, terapeutka
Vystudovaná porodní asistentka, nyní pořádá workshop s názvem „Cesta a návštěva do nitra sebe“, vede meditace a relaxace se zaměřením na uvědomování.

Eva Hendrych Lorenzová

Komunitní porodní asistentka
Po absolvování vysoké školy začala pracovat jako porodní asistentka v porodnici ve Vrchlabí, kde se setkala s báječnými porodními bábami, které ji naučily sledovat, číst a respektovat přirozený průběh porodu. Od září roku 2011 pracuje jako odborná asistentka na Katedře ošetřovatelství a porodní asistence na Západočeské univerzitě v Plzni. Současně se věnuje těhotenským konzultacím, přípravám na porod a mateřství a také návštěvním službám po porodu v domácím prostředí. Je členkou Unie porodních asistentek.
Na porodním sále asistovala u porodů již několik let před promocí a po ní pak nastoupila do porodnice v Neratovících, kde se naučila respektovat různé pohledy a potřeby rodících žen stejně jako různé náhledy na porod jako takový. Od roku 2010 pracuje výhradně v gynekologické ambulanci, kde jí rukama prošly již stovky těhotných žen a běžně spolupracuje v péči o těhotné ženy s porodními asistentkami. V rámci projektu Gynopsychosomatika se soustředí na osobní konzultace na nejrůznější ženská témata. 

Ivana Königsmarková

Soukromá porodní asistentka
Česká soukromá porodní asistentka, pedagožka, ochránkyně lidských práv, propagátorka dodržování doporučení WHO. V roce 2005 stála u zrodu profesní organizace porodních asistentek – Unie porodních asistentek.

Monika Džundová

Gynekoložka
Pracuje jako gynekoložka v Praze. Po ukončení Jesseniovy lékařské fakulty v Martině na Slovensku začala v roce 2016 pracovat jako lékařka na Gynekologicko-porodnické klinice ve Fakultní nemocnici Bulovka, později i jako ambulantní gynekoložka ve dvou soukromých ambulancích v Praze.

Barbora Březinová

Porodní asistentka
Má vzdělání všeobecné zdravotní sestry a vysokou školu zdravotnickou - obor porodní asistence. Pracovala 7 let jako porodní asistentka v Kingston Hospital NHS Trust v Londýně. V současné době působí jako komunitní porodní asistentka v Praze a Středočeském kraji. Nabízí kontinuální péči během těhotenství, porodu a šestinedělí. Absolvovala dvouletý výcvik v kraniosakrální biodynamice.

Magdalena Ezrová

Porodní asistentka, studentka PhD.
Prezidentka Unie porodních asistentek (UNIPA), porodní asistentka a laktační poradkyně v okolí Klatov a také na oddělení šestinedělí v Rakovníku.

Veronika Hažlinská

Porodní asistentka
Obor porodní asistence vystudovala na 1. LF v Praze, je zakladatelkou občanské iniciativy „Chci svoji porodní asistentku“.

Martina Suchardová

Komunitní porodní asistentka
Provází ženy těhotenstvím, při porodu i v raném šestinedělí. Věnuje se problematice návštěvní služby PA a úhradám těchto služeb z veřejného zdravotního pojištění.

ZMĚŇME TO SPOLEČNĚ!

Pomozte porodním asistentkám, ať můžou pomáhat ženám užít si mateřství bez zbytečných traumat. Podepište petici a přispějte tak ke změně postavení porodních asistentek v České republice!