Podporují nás:

ZDRAVOTNÍCI

Lékaři, lékařky a porodní asistentky vysvětlují přínosy primární péče. 

Martina Šintáková

Komunitní porodní asistentkka
V Karlovarském kraji je nás nedostatek. Ženy si hledají mé služby na webu, pak si dáváme seznamovací schůzku a následují porady: měřím tlak, ozvy miminka, vyšetřím bříško. Mluvíme o porodním plánu a přáních. Postupně řešíme i péči po porodu a kojení. Ženy pak doprovázím do porodnice. Náš důvěrný vztah nám pomáhá při porodu i po něm. Pokračujeme v šestinedělí, kontroluji poporodní stav, konzultuji nošení, kojení a další péči. Obracejí se na mě pak i dál, kdykoliv mají nějaké potíže.

Kateřina Hrubá

Komunitní porodní asistentka
Jsem porodní asistentka, pocházím z Mostu a nyní žiju u Chebu, kde pracuji v komunitě. V Ústeckém a Karlovarském kraji je situace velmi rozdílná. Na západě Čech jsou ženy zvyklé rodit bez porodní asistentky, zatímco v Ústeckém kraji jsem v rámci porodního centra Tara spolupracovala s mnohými jinými PA a pečovala o ženy během celého těhotenství i po něm.

Anna Fančovičová

Porodní asistentka
Působí v krnovské porodnici.Věnuje se péči o těhotnou ženu už od raných začátků. Učí ženy, jak správně dýchat a dostat se “do těla”, jak se dotýkat svého ještě nenarozeného dítěte, jak správnými denními návyky podpořit dobré uložení miminka v děloze. Doprovází ženy k porodu, podporuje jejich přirozenou sílu a dovednost porodit vlastní dítě podle jejich představ, stejně jako jejich um a přirozený talent se o své dítě postarat. Je rádkyní v prvních okamžicích nejistoty nejen během šestinedělí, ale kdykoli potom.

Jiří Čapek

gynekolog, porodník, terapeut
Je uznávaný psychosomaticky zaměřený lékař, terapeut, porodník a gynekolog.

Markéta Scott Gasparová

Komunitní porodní asistentka
Komunitní porodní asistentka. Vyrostla v Austrálii, kde pochopila, co je to kontinuální péče. Služby kontinuální porodní asistence nabízí i zde v Čechách-

Kristina Zemánková

Porodní asistentka, psycholožka
V roce 2010 dokončila bakalářské studium porodní asistence na Univerzitě Palackého v Olomouci a v  roce 2014 dokončila magisterské studium psychologie na filozofické fakultě stejné univerzity. Od roku 2010 je registrována na Ministerstvu zdravotnictví ČR jako zdravotnický pracovník pracující samostatně bez odborného dohledu. Od prosince 2012 má oprávnění k poskytování zdravotních služeb v oboru porodní asistentka formou domácí péče. Je členkou profesní organizace Unie porodní asistentek. V rámci této organizace má na starost rozvoj komunitní péče, tedy podporu porodních asistentek, které pracují samostatně.

Jana Riedlová

Komunitní porodní asistentka
Jako porodní asistentka pracuji od roku 2009. Od roku 2011 poskytuji péči jako komunitní porodní asistentka. Navázala jsem spolupráci s porodnicí ve Vyškově, kam jsem začala jezdit doprovázet moje klientky k porodům a tato spolupráce trvá doposud. Několik let jsem byla viceprezidentkou profesní organizace UNIPA, která je mou srdeční záležitostí a stále ji podporuji funkcí v kontrolní komisi. Mým snem je, aby každá žena měla možnost najít svou porodní asistentku, kdykoli ji bude potřebovat: v těhotenství, při i po porodu. Přála bych si, aby péče porodních asistentek byla profesionální, holistická a laskavá a to v jakémkoli prostředí.

Helena Máslová

Lékařka, věnuje se psychosomatické péče, psychogynekologii
Doktorka Máslová vystudovala lékařství na 1. LF UK a má za sebou kariéru gynekoložky, kterou v nemocnici pro její názory na antikoncepci a rutinně prováděné porody přesouvali přes internu až na léčebnu dlouhodobě nemocných. O několik let později založila Centrum psychosomatické péče, kam za ní přichází stále více žen kvůli poruchám menstruace, neplodnosti nebo proto, že se jim nedaří v životě najít své místo.

Marie Vnoučková

Porodní asistentka
Zkušenosti s péčí během vlastních porodů v Marii zasely pochybnosti o efektivitě i správnosti porodnických postupů v českých porodnicích. V roce 1996 se v Nizozemsku seznámila s tamějším porodnickým systémem, účastnila se následně kongresu ICM (International Confederation of Midwives) ve Vídni, kterého se účastnily tři tisíce porodních asistentek z celého světa. Stála u zrodu Hnutí za aktivní mateřství v roce 1999 a České asociace dul. Pracovala vždy převážně v primární péči. Zdraví chápe jako bio-psycho-sociální blaho. Je registrovaná porodní asistentka a členka Unie porodních asistentek.

MUDr. Martin Lašťovička

Gynekolog-porodník
Studoval všeobecné lékařství na 2. lékařské fakultě univerzity Karlovy v Praze. V současné době pracuje jako gynekolog-porodník v nemocnici v Bavorsku. Je zastáncem přirozených porodů a postupů v porodnictví.

Tereza Zachová

Porodní asistentka, členka etické komise UNIPA
Studovala obor porodní asistence na MU v Brně a začala pracovat v UNIPA jako koordinátorka studentské sekce. Nyní je viceprezidentkou UNIPA a studuje magisterské studium na FHS UK, obor Řízení a supervize ve zdravotnických a sociálních organizacích.

Anna Škvorová

Porodní asistentka, přírodovědkyně
Vystudovala Imunologii na Přírodovědecké fakultě UK a Porodní asistenci na FZS Západočeské univerzity v Plzni, kde se ve své bakalářské práci věnovala perinatální paliativní péči a potřebám zdravotníků. Největší smysl jí přináší kontinuální individuální péče o ženy a rodiny a mimo jiné usiluje o open data v porodnictví.

Veronika Štěchovská

Porodní asistentka
Po vystudování vysoké školy (porodní asistence) začala pracovat na porodním sále jedné z největších pražských porodnic, kde se toho sice mnoho naučila, ale po čase se s tamní praxí přestala ztotožňovat a cítila hrozí profesní vyhoření. Odešla žít a pracovat do Německa, kde se seznámila se světem komunitní péče. Dnes působí jako porodní asistentka převážně v Praze a okolí.

Prof. MUDr. Michal Zikán, PhD.

Gynekolog, onkogynekolog
Přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a FN Bulovka. Stál u zrodu modelového Centra porodní asistence, kde porody probíhají pouze pod vedením PA.

Natálie Sedlická

Komunitní porodní asistentka, terapeutka
Vystudovaná porodní asistentka, nyní pořádá workshop s názvem „Cesta a návštěva do nitra sebe“, vede meditace a relaxace se zaměřením na uvědomování.

Eva Hendrych Lorenzová

Komunitní porodní asistentka
Po absolvování vysoké školy začala pracovat jako porodní asistentka v porodnici ve Vrchlabí, kde se setkala s báječnými porodními bábami, které ji naučily sledovat, číst a respektovat přirozený průběh porodu. Od září roku 2011 pracuje jako odborná asistentka na Katedře ošetřovatelství a porodní asistence na Západočeské univerzitě v Plzni. Současně se věnuje těhotenským konzultacím, přípravám na porod a mateřství a také návštěvním službám po porodu v domácím prostředí. Je členkou Unie porodních asistentek.
Na porodním sále asistovala u porodů již několik let před promocí a po ní pak nastoupila do porodnice v Neratovících, kde se naučila respektovat různé pohledy a potřeby rodících žen stejně jako různé náhledy na porod jako takový. Od roku 2010 pracuje výhradně v gynekologické ambulanci, kde jí rukama prošly již stovky těhotných žen a běžně spolupracuje v péči o těhotné ženy s porodními asistentkami. V rámci projektu Gynopsychosomatika se soustředí na osobní konzultace na nejrůznější ženská témata. 

Ivana Königsmarková

Soukromá porodní asistentka
Česká soukromá porodní asistentka, pedagožka, ochránkyně lidských práv, propagátorka dodržování doporučení WHO. V roce 2005 stála u zrodu profesní organizace porodních asistentek – Unie porodních asistentek.

Monika Džundová

Gynekoložka
Pracuje jako gynekoložka v Praze. Po ukončení Jesseniovy lékařské fakulty v Martině na Slovensku začala v roce 2016 pracovat jako lékařka na Gynekologicko-porodnické klinice ve Fakultní nemocnici Bulovka, později i jako ambulantní gynekoložka ve dvou soukromých ambulancích v Praze.

Barbora Březinová

Porodní asistentka
Má vzdělání všeobecné zdravotní sestry a vysokou školu zdravotnickou - obor porodní asistence. Pracovala 7 let jako porodní asistentka v Kingston Hospital NHS Trust v Londýně. V současné době působí jako komunitní porodní asistentka v Praze a Středočeském kraji. Nabízí kontinuální péči během těhotenství, porodu a šestinedělí. Absolvovala dvouletý výcvik v kraniosakrální biodynamice.

Magdalena Ezrová

Porodní asistentka, studentka PhD.
Prezidentka Unie porodních asistentek (UNIPA), porodní asistentka a laktační poradkyně v okolí Klatov a také na oddělení šestinedělí v Rakovníku.

Veronika Hažlinská

Porodní asistentka
Obor porodní asistence vystudovala na 1. LF v Praze, je zakladatelkou občanské iniciativy „Chci svoji porodní asistentku“.

Martina Suchardová

Komunitní porodní asistentka
Provází ženy těhotenstvím, při porodu i v raném šestinedělí. Věnuje se problematice návštěvní služby PA a úhradám těchto služeb z veřejného zdravotního pojištění.

ZMĚŇME TO SPOLEČNĚ!

Pomozte porodním asistentkám, ať můžou pomáhat ženám užít si mateřství bez zbytečných traumat. Podepište petici a přispějte tak ke změně postavení porodních asistentek v České republice!