Podporují nás:

ZDRAVOTNÍCI

Lékaři, lékařky a porodní asistentky vysvětlují přínosy primární péče. 

Ivana Königsmarková

Soukromá porodní asistentka
Česká soukromá porodní asistentka, pedagožka, ochránkyně lidských práv, propagátorka dodržování doporučení WHO. V roce 2005 stála u zrodu profesní organizace porodních asistentek – Unie porodních asistentek.

Prof. MUDr. Michal Zikán, PhD.

Gynekolog, onkogynekolog
Přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a FN Bulovka. Stál u zrodu modelového Centra porodní asistence, kde porody probíhají pouze pod vedením PA.

Barbora Březinová

Porodní asistentka
Má vzdělání všeobecné zdravotní sestry a vysokou školu zdravotnickou - obor porodní asistence. Pracovala 7 let jako porodní asistentka v Kingston Hospital NHS Trust v Londýně. V současné době působí jako komunitní porodní asistentka v Praze a Středočeském kraji. Nabízí kontinuální péči během těhotenství, porodu a šestinedělí. Absolvovala dvouletý výcvik v kraniosakrální biodynamice.

Natálie Sedlická

Komunitní porodní asistentka, terapeutka
Vystudovaná porodní asistentka, nyní pořádá workshop s názvem „Cesta a návštěva do nitra sebe“, vede meditace a relaxace se zaměřením na uvědomování.

Magdalena Ezrová

Porodní asistentka, studentka PhD.
Prezidentka Unie porodních asistentek (UNIPA), porodní asistentka a laktační poradkyně v okolí Klatov a také na oddělení šestinedělí v Rakovníku.

Veronika Hažlinská

Porodní asistentka
Obor porodní asistence vystudovala na 1. LF v Praze, je zakladatelkou občanské iniciativy „Chci svoji porodní asistentku“.

Martina Suchardová

Komunitní porodní asistentka
Provází ženy těhotenstvím, při porodu i v raném šestinedělí. Věnuje se problematice návštěvní služby PA a úhradám těchto služeb z veřejného zdravotního pojištění.

Monika Džundová

gynekoložka
Pracuje jako gynekoložka v Praze. Po ukončení Jesseniovy lékařské fakulty v Martině na Slovensku začala v roce 2016 pracovat jako lékařka na Gynekologicko-porodnické klinice ve Fakultní nemocnici Bulovka, později i jako ambulantní gynekoložka ve dvou soukromých ambulancích v Praze.

ZMĚŇME TO SPOLEČNĚ!

Pomozte porodním asistentkám, ať můžou pomáhat ženám užít si mateřství bez zbytečných traumat. Podepište petici a přispějte tak ke změně postavení porodních asistentek v České republice!

Dále nás podporují