Harmonický porod v porodnici

Článek “ Moje porodní harmonie”, který vyšel v Časopisu maminka v říjnu 2021

Zajímejte se dopředu o průběh porodu

Co nás vlastně při porodu čeká? Jaké máte o porodu představy? Možná jste již od dětství poslouchala, že porod je hrozný, bolestivý zážitek, který je třeba přetrpět. Co se při něm ale opravdu děje? 

Když nás v životě čeká významný okamžik, většinou se na něj důkladně a dlouho připravujeme. K porodu ženy často zaujímají postoj: všechny přede mnou to zvládly, tak já to zvládnu taky.

Je to samozřejmě pravda, naše těla jsou na porod ideálně naprogramovaná. Jenže již nežijeme v pralese, kde jsme po dobu tisíce let rodily, ale velmi často ve městech a také hodně ,, v hlavě“. Hlava, přesněji řečeno mozek, a hlavně jeho novější část neokortex, v kterém probíhá myšlení.  A právě tento „nový mozek“ nám často porod komplikuje.

 Považuji tedy za zásadní vědět, jak můžeme své prostředí a chování přizpůsobit tomu, aby porod mohl přirozeně plynout. Již v těhotenství můžu začít svou cestu „dolů“ (z hlavy do těla). Vyhledávat činnosti, u kterých budu moci takzvaně „vypnout“, respektive přesunout aktivitu z neokortexu do starších částí mozku. Může tím být tanec, jóga, relaxace, časté procházky, milování a mnoho dalšího. Sami víte nejlépe, jak se Vám utiší myšlenky a ponoříte se hlouběji do vnímaní svého těla. Jak se odevzdáte plynutí a pustíte kontrolu. Tyto individuální pomocné nástroje považuji v přípravě na porod za nejzásadnější.

Dopřejte si předporodní rituál

Nádhernou možností, jak se naladit na blížící se porod, je předporodního rituál. Dává nám možnost se zastavit uprostřed všech příprav a čekání. Dopřát si hýčkání našeho těla, které vytváří novou dokonalou lidskou bytost. Je také prostorem pro projevení vděčnosti za celé těhotenství a uvědomění si, že tento čas již končí, a blíží se úplně nová etapa našeho života. Můžeme v kruhu blízkých žen vyslovit naše strachy ohledně porodu i mateřství, stejně tak jako naše přání. Přítomné ženy nám můžou popřát a požehnat na cestě k porodu a popřípadě sdílet své porodní příběhy, které nás mohou inspirovat. Jak rituál bude vypadat, je jen na nás, může být jak magický, tak i jednoduchý, prostě takový, jaký si sami přejeme. Můžeme se například obrátit na nějakou kněžku, která nás rituálem provede dle našich představ,  nebo pozvat kamarádky na společný wellness víkend.

Vyberte si porodnici

Na místě, kde budeme rodit naše dítě záleží. Proč dáváme mnohem větší důraz výběru místa, kde se bude odehrávat svatba? Porod ovlivní na celý život nejen nás, ale hlavně naše dítě, pro které je to start do života, který ho bude formovat a ovlivňovat, aniž by si to třeba vědomě uvědomovalo. Proto, aby porod proběhl co nejvíce lehce a fyziologicky, je potřeba, abychom se jako rodící ženy cítily bezpečně. Vybírejme proto místo našeho porodu důkladně. Jak vypadá místní porodní sál? Jak porodní pokoje? Je možné tam být se svým doprovodem? Kdo v dané porodnici pracuje? Projděte si stránky jednotlivých porodnic, prostudujte jejich vypsané porodní postupy i další možnosti, které nabízejí např. služby soukromých porodních asistentek, vlastní porodní pokoj apod. Pokud můžete, dojděte si do vybraných porodnic na návštěvu.

Zvažte soukromou porodní asistentku a dulu

Velmi důležitou částí v přípravě na porod, ne-li tou nejdůležitější, je výběr doprovodu k porodu. Přítomnost dalších osob u porodu nás velmi ovlivňuje. Pokud chci podpořit jeho přirozený proces, otázka, kdo u toho se mnou bude, je na prvním místě. Každá jsme jiná, ale nemůžeme popřít, že jeden z nejdůležitějších hormonů u porodu, hlavně v jeho první části, je oxytocin, takzvaný hormon lásky, který je velmi „plachý“. Pokud tedy cítíme jakýkoliv nekomfort, stres nebo strach, vyplavování oxytocinu je okamžitě přerušené. Pokud bychom byly v pralese, mohlo by to znamenat, že se blíží reálné nebezpečí v podobě zvířete nebo nepřátel a je tedy potřeba porod zastavit a utéct. Náš plazí mozek nemůžeme logickými argumenty přesvědčit, že reálné nebezpečí nehrozí, je opravdu potřeba se cítit v bezpečí. A v tom je právě doprovod známé osoby velmi důležitý.

Máme několik možností. Buď si ve vybrané porodnici zajistíme přítomnost porodní asistentky, ke které budeme chodit do poradny a v momentě porodu se tedy nebude jednat o cizí osobu. Pokud si ji nesjednáme dopředu, u porodu s námi bude taková porodní asistentka, která bude mít směnu, a ta nám například nebude úplně příjemná, tudíž budeme mít potíže se uvolnit = potíže porodit přirozeně. 

Další možností je přítomnost duly, která sice není zdravotník, ale může mít spoustu dalších nelékařských znalostí a technik, které nám při porodu pomůžou se uvolnit. S dulou se také seznámíme  již v průběhu těhotenství a spolupráce většinou trvá i po porodu. Jedná se tak o blízkou osobu, která nám může být na rozdíl od porodní asistentky při porodu nepřetržitou podporou a také nám může pomoci v případě komunikace se zdravotníky, abychom se mohly informovaně rozhodnout.

Absolvujte soukromý předporodní kurz 

Důležitou přípravou a naladěním se na porod může být absolvování soukromého předporodního kurzu. Dozvíme se v něm o fyziologii porodu, úlevových technikách, které můžete použít, ale také přípravě na šestinedělí, na které se často zapomíná. Pokud se rozhodnete kurz navštívit se svým partnerem, může to být prostor pro společné naladění a ujasnění si důležitých otázek ohledně porodu. Je třeba si vybrat lektory, kteří vám sedí svým přístupem a poskytují opravdu relevantní informace. Jednou z možností je například online kurz ecstaticmama.

Sepište si porodní přání

Když už víte, jak vypadá zdravý, tedy fyziologický, přirozený porod, a co pro to ze své strany můžete udělat, je čas sepsat si své porodní přání. Zamyslete se nad tím, co je pro Vás zásadní. Prioritou by měl být čas bondingu, tedy prvního setkání s miminkem a navazování společného vztahu, který lze udělat i v případě komplikací. Pokud maminka nemůže, tak se může uskutečnit s tatínkem. Můžete také trvat na oddálení doby přestřižení pupečníku. Dále například žádost o nepřetržitou přítomnost duly. Nepodávání, ani nenabízení medikace. Bodů porodního přání může být mnoho. Proto je třeba mít informace, které můžeme získat na předporodních kurzech. Při samotném porodu často nebývá čas na pročítání přinesených papírů, a tak se může stát, že si je personál nemocnice ani nepřečte a některá vaše přání nebudou naplněna. Můžete si tedy do porodnice se svým sepsaným přáním dojít dopředu a prokonzultovat je s primářem. Zeptejte se, co je běžnou praxí v dané porodnici, jaké jsou jejich postupy a co jsou, nebo nejsou ochotni udělat. Dobré je, abyste si nechala papíry primářem podepsat. Při porodu je pak sama, nebo vaše doprovázející osoba předá personálu a ten bude díky podpisu vědět, že Vaše přání jsou dopředu domluvená. 

Zjistěte si svá práva a možnosti

I při porodu jsme soběstačné a svéprávné bytosti, i když se ocitáme na hraně. Naše tělo je naše, i když dáváme život další bytosti a může se jednat o velmi vypjatou situaci. Na to je třeba pamatovat. Máme plnou zodpovědnost sami za sebe i za naše dítě, zdravotníci zase za kvalitu poskytované péče. Pokud se nejedná o naprosto nouzovou situaci a záchranu života, vždy máme možnost se sami rozhodnout, jak chceme dál postupovat. Měly by nám být poskytnuty úplné informace o benefitech i rizicích konkrétních úkonů a následně dán čas na rozmyšlenou o samotě. V těchto chvílích se hodí být připravena a nejlépe mít s sebou někoho známého, s kým můžeme rozhodnutí konzultovat. Může to být manžel, nebo právě dula, která nám pomůže v komunikaci se zdravotníky. Chtěla bych připomenout, že naše zásadní právo je nepřetržitá přítomnost našeho miminka po jeho narození, nikdo nemá právo nám ho vzít, pokud se nejedná o akutní záchranu života. Ale i v takovém případě  s ním může odejít například otec a neustále na něj mluvit a popisovat, co se sním děje. Nikdo nám také nemůže jakkoliv zasahovat do našeho těla bez předešlé konzultace a našeho souhlasu. 

Pokud potřebujeme pomoc, existuje úžasná nonstop linka „Osvěta rodičů“, kde Vám ženy právničky mohou pomoci s komunikací s personálem, nebo ji sami vyřídí. Například, když Vám chtějí vzít dítě, nebo Vás nechtějí pustit domů.

Vezměte si sebou někoho, komu důvěřujete

Častou otázkou je názor na doprovod muže. I když je muž u porodu v současnosti běžnou praxí, tak to možná sama nechcete a je třeba své pocity respektovat. Při průběhu porodu se Váš názor může změnit, a tak je dobré dopředu své muže, nebo jiné osoby, které jste požádala o doprovod k porodu, připravit na to, že může nastat moment, kdy je u porodu chtít nebudete. Aby pak nedošlo k nedorozumění a dotyční si to nebrali osobně. 

Investujte do nadstandardu

Při plánování svatby, koupě auta nebo domu nemáme problém investovat nemalé částky, ale co se týče porodu, často nám přijde nesmyslné si jakkoliv připlatit. Přitom jde o událost, která nás a naše dítě ovlivňuje na celý život. Proto se opravdu vyplatí investovat do služeb, které mohou zlepšit start do života našemu dítěte a nám, jako matkám taktéž. Na rozdíl od auta, domu nebo svatby, se tento zážitek již nikdy nedá změnit.

 Popřemýšlejte, co vám pomáhá se uvolnit

Pro snadný porod je zásadní znát sama sebe. Jak reaguji ve vypjatých situacích? Jak se umím vypořádat s bolestí? Umím s ní pracovat, uvolnit se například v ledové vodě? Jak se cítím, když je kolem hodně lidí? Co mi pomáhá být sladěná se svými pocity a se svým tělem? Dejte si čas na zkoumání svých pocitů a reakcí na okolí. Zvláště při návštěvě porodnice nebo lékaře. Cítím se bezpečně? Co mi může pomoci, abych se uvolnila? Může to být hudba, pohyb, ticho (sluchátka nebo špunty do uší), dotek a přítomnost blízké osoby, voda, vůně apod…

Přibalte si věci připomínající vám domov

Když si uvědomíme, co nám pomáhá se uvolnit, pravděpodobně to budou věci, které máme běžně doma. Jak si takové pocity můžu navodit v jiném prostředí? Zabalte si svou oblíbenou deku, polštář i oblečení s sebou do porodnice. Pokud je běžně používáte, připravte svému partnerovi nebo doprovázející osobě seznam, co je potřeba sbalit ve chvíli odjezdu do porodnice. Může to být vaše oblíbená deka, polštář, pohodlný župan, vlastní oblečení, např. šaty, které se dají jednoduše rozepnout nebo sundat, vrchní díl plavek, pokud nechcete být úplně nahá a plánujete využívat sprchu/vanu, nebo přímo rodit do vody, pohodlnou podprsenku, předměty jako umělá svíčka, nebo kamínek, řetězová svítidla na baterky, abyste mohla být v přítmí, vlastní ručníky a další věci, které se vám vejdou do tašky a dodají pocit bezpečí i klidu. Určitě nezapomeňte na občerstvení pro vás i muže, nebo oblíbené pití.

Vsaďte na hudbu a vůni

Skvělou možností přípravy na porod jsou relaxace a afirmace. Učíme se u nich naladit na své tělo i miminko. Můžeme díky nim přeprogramovat nechtěné vzorce ohledně porodu i mateřství. (Např. porod je hrozný, nemůžu kojit, nebudu dobrá máma) 

Pozitivní afirmace si můžete nahrát i sama. Jak se chcete u porodu i po něm cítit? Druhou možností je si připravené afirmace koupit a u porodu si je pouštět.

A co vůně? Jaký je to pocit, když si přičichnete k oblíbené vůni, jaký pocit se Vám rozhostí v těle? S aromaterapií vám může pomoc například dula, ale i sama si můžete připravit vhodné vůně k porodu. Jak ty, které vás uvolní (sladké jako ylang-ylang, růže), tak i povzbudí a rozveselí (citrusové plody). Nechte se vést vaším čichem. 

Naslouchejte posilujícím porodním příběhům

Inspirujte se čtením porodních příběhů. Na facebooku můžete najít různé skupiny, kde ženy přidávají své příběhy. Můžete číst hlavně ty pozitivní, abyste slyšela a viděla, že opravdu lze porodit a cítit se silná a spokojená. Můžeme číst o tom, jak se daná žena na porod připravovala, jak ho prožila, co by teď třeba udělala jinak? Na instagramu najdete profily porodních fotografek, asistentek nebo dul, které kromě příběhů sdílí i nádherné fotografie z průběhu porodu. Pokud jste vizuální tip, krásnou možností je vytvořit si z posilujících fotografií a obrázků svou porodní mapu přání. Určitě také doporučuji shlédnutí filmu „Orgasmický porod“, nenechte se odradit jeho názvem=)

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů