Videorozhovor na téma:

Jak funguje Centrum porodní asistence v Brně

doc. MUDr. Lukáš Hruban, Ph. D., MBA

Primář gynekologicko-porodnické klinice FN Brno

Bc. Pavla Nagy

Porodní asistentka

Videorozhovor na téma

Jak funguje Centrum porodní asistence v Brně

doc. MUDr. Lukáš Hruban, Ph. D., MBA

Primář gynekologicko-porodnické klinice FN Brno

Bc. Pavla Nagy

Porodní asistentka

Rozhovor

Přirozený porod je fyziologický děj, který vyžaduje především klid a pocit porozumění založený na vzájemné důvěře mezi ženou a porodní asistentkou. 

Porod za takových podmínek se pak stává hlubokým a emocemi nabitým zážitkem, který si v sobě ženy nesou po celý život. Centrem porodní asistence v našem chápání a pojetí není budova nebo prostor, ale koncepce péče. O těhotnou a rodící ženu s nízkým rizikem komplikací se zde stará porodní asistentka dle jasně definovaných pravidel. Pracuje samostatně a přebírá veškerou zodpovědnost za poskytovanou péči.

Lékař je porodní asistentkou přivolán v případě výskytu komplikací kdykoliv v průběhu předporodních kontrol nebo za porodu....

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Rozhovor si můžete pustit i jako audio na Spotify, Apple podcasts nebo na Českých podcastech.

Více o našich hostech

doc. MUDr. Lukáš Hruban, Ph. D., MBA

Lukáš Hruban působí na Gynekologicko-porodnické klinice FN Brno od roku 2000. Zaměřuje se na perinatologii a to především porodnictví a prenatální diagnostiku. Věnuje se mimo jiné problematice monitorování plodu za porodu, podpoře přirozeného vaginálního porodu, provádění zevních obratů při poloze plodu koncem pánevním a vaginálnímu vedení porodu koncem pánevním. Od roku 2007 působí jako odborný asistent v rámci výuky gynekologie a porodnictví na Lékařské fakultě MU Brno. Zde také absolvoval své postgraduální doktorské studium a v dubnu 2021 se úspěšně habilitoval. Od ledna 2020 zastává funkci zástupce přednosty GPK pro LPP.

Více informací

Lukáš Hruban je členem několika odborných společností, výboru Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny, výboru Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků (SNGP), vědecké rady Sekce ultrazvukové diagnostiky v gynekologii a porodnictví a je recenzentem odborného časopisu České gynekologické a porodnické společnosti (Česká gynekologie).

Bc. Pavla Nagy

Jsem porodní asistentka s více jak 20letou praxí na porodním sále. I po letech ve své práci nacházím hluboký smysl a naplnění. Porod vnímám jako unikátní okamžik v životě člověka. Nesdělitelný, mnohdy přesahující, jedinečný. Ať už z pohledu ženy, skrze které se tato skutečnost děje, tak z pohledu nové lidské bytosti, která právě přichází na svět. Porod může mít mnoho podob daných okolnostmi samotného porodního děje tak i servisem průvodců, kteří ženu na cestě porodem provází. A ačkoli je to cesta náročná, plná výzev, očekávání, strachů, emocí a bolesti, snažím se ženám býti nablízku a pomáhat jim v jejich úsilí těmito úskalími projít. Navrátit je k jejich vlastní síle a schopnosti, která tu byla odnepaměti, co se člověk znovu a znovu na tento svět rodí.

Proč na porodu záleží?

Lukáše a Pavly jsme se zeptali, PROČ podle nich na porodu záleží. Podívejte se na jejich odpovědi!

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video