Videorozhovor na  téma:

Tvorba dokumentů s ženskou tématikou

Tereza Tara

Tereza Tara je filmová režisérka a producentka. Její oceněný film Hormonální akvárium (2008) o antikoncepční pilulce, způsobující změny pohlaví u ryb inspiroval mezinárodní publikum. Krátký film V čem je háček? (2008) odhalil kauzu zneužívání dívek v ezoterické škole guru Járy.
Více o Tereze

Tento rozhovor odkryjeme ve čtvrtek 13. 6. 2024.

Videorozhovor na  téma

Tvorba dokumentů s ženskou tématikou

Tereza Tara

Tereza Tara je filmová režisérka a producentka. Její oceněný film Hormonální akvárium (2008) o antikoncepční pilulce, způsobující změny pohlaví u ryb inspiroval mezinárodní publikum. Krátký film V čem je háček? (2008) odhalil kauzu zneužívání dívek v ezoterické škole guru Járy.
Více o Tereze

Tento rozhovor odkryjeme ve čtvrtek 13. 6. 2024.

Rozhovor Vzdělávání porodních asistentek

Karolína se stala dulou v roce 2000 a má tak již více než dvacetiletou zkušenost s podporou žen u porodu. V rozhovoru nejen shrnuje, co se za poslední desítky let změnilo, ale také představuje profesi duly a nejčastější metody, které ve své práci využívá. Rozhovor je tak hlubokým ponorem do této profese s přesahem do dalších profesí a celospolečenských souvislostí.

"Kořenem většiny traumat je početí, těhotenství, porod nebo období do jednoho roku věku dítěte. A tak mi přijde zbytečné hasit věci, které můžeme podporou rodiny udělat už na počátku jinak. Přitom dnes víme, že kontinuální péče, kdy je žena podpořena kvalitním porodním týmem má nejlepší výsledky, a to i ekonomicky,” říká Karolína Fakheri Tehrani, dula,vizionářka a lektorka předporodní přípravy Jemného zrození.

Porody ji velmi přitahovaly již od malička, dokonce se rozhodla studovat porodní asistenci v Holandsku. To se nakonec neuskutečnilo a Karolína se stala dulou. Psal se rok 2000, když byla jako doprovod u prvního porodu. Porod chápe jako zásadní životní událost, která nás ovlivňuje po celý život a tato optika zcela ovlivňuje její pohled na zrození dítěte. Celoživotně se proto zasazuje o to, aby se  všechny děti mohly narodit za láskyplných, respektujících a zároveň odborných podmínek."

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Rozhovor si můžete pustit i jako audio na Spotify, Apple podcasts nebo na Českých podcastech.

Více o naší hostce

PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.,

Porodní asistentka specialistka s dlouholetou praxí.
V současné době působí jako vysokoškolská pedagožka a garantka studijního programu Porodní asistence na Ústavu zdravotnických věd LF MU v Brně. Mimo svou expertní a pedagogickou činnost se podílí se na přípravě odborných koncepčních materiálů a na výzkumných projektech na národní i mezinárodní úrovni. V rámci své klinické praxe spolupracuje s Centrem porodní asistence Gynekologicko- porodnické kliniky FN Brno. Ve všech výše uvedených rovinách rozvíjí teoretický i praktický základ profese porodní asistence, se zaměřením na zdravotní gramotnost a integrativní postupy a metody, zejména v oblasti reprodukčního zdraví. Vše realizuje také v poradenství těhotným ženám. Je autorkou a spoluautorkou prací v impaktovaných časopisech a prací indexovaných v databázi Scopus. Úzce spolupracuje s dalšími pedagogy na národní i mezinárodní úrovni.

Proč na porodu záleží?

Radky jsme se zeptali, PROČ podle ní na porodu záleží. Podívejte se na její odpověď!

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video