Videorozhovor na  téma:

Praxe porodních asistentek

PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.

PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D., porodní asistentka specialistka s dlouholetou praxí. V současné době působí jako vysokoškolská pedagožka a garantka studijního programu Porodní asistence na Ústavu zdravotnických věd LF MU v Brně.
Více o Radce

Videorozhovor na  téma

Praxe porodních asistentek

PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.

PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D., porodní asistentka specialistka s dlouholetou praxí. V současné době působí jako vysokoškolská pedagožka a garantka studijního programu Porodní asistence na Ústavu zdravotnických věd LF MU v Brně.
Více o Radce

Tento rozhovor odkryjeme ve čtvrtek 16. 5. 2024.

Praxe porodních asistentek

Radka Wilhelmová je porodní asistentka, vysokoškolská pedagoška a autorka mnoha učebnic. 

Protože vnímá úzkou souvislost mezi tím, jak se porodní asistentky vzdělávají a tím, jakou péči ženy dostávájí, stále zůstává v praxi na gynekologicko-porodnickém oddělení. To se pak odráží i ve způsobu, jakým předává svým studentkám esenci tohoto povolání. Radka o sobě říká, že je porodní asistentkou tělem i duší, a nelze jí to nevěřit. Poslechněte si rozhovor, který s ní vedla Karolína Fakheri Tehrani.¨

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Rozhovor si můžete pustit i jako audio na Spotify, Apple podcasts nebo na Českých podcastech.

Více o naší hostce

PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.,

Porodní asistentka specialistka s dlouholetou praxí.
V současné době působí jako vysokoškolská pedagožka a garantka studijního programu Porodní asistence na Ústavu zdravotnických věd LF MU v Brně. Mimo svou expertní a pedagogickou činnost se podílí se na přípravě odborných koncepčních materiálů a na výzkumných projektech na národní i mezinárodní úrovni. V rámci své klinické praxe spolupracuje s Centrem porodní asistence Gynekologicko- porodnické kliniky FN Brno. Ve všech výše uvedených rovinách rozvíjí teoretický i praktický základ profese porodní asistence, se zaměřením na zdravotní gramotnost a integrativní postupy a metody, zejména v oblasti reprodukčního zdraví. Vše realizuje také v poradenství těhotným ženám. Je autorkou a spoluautorkou prací v impaktovaných časopisech a prací indexovaných v databázi Scopus. Úzce spolupracuje s dalšími pedagogy na národní i mezinárodní úrovni.

Proč na porodu záleží?

Radky jsme se zeptali, PROČ podle ní na porodu záleží. Podívejte se na její odpověď!

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video